Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Beskrivning av statistiken

Arbetsmarknadsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller

2000

Publikationer

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000 (AR2002:1)