Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Beskrivning av statistiken

Arbetsmarknadsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller

Preliminär publiceringskalender 2015
7.1.2015 Arbetslöshetssituationen december 2014
2.2.2015 Arbetslöshetssituationen januari 2015
2.3.2015 Arbetslöshetssituationen februari 2015
2.4.2015 Arbetslöshetssituationen mars 2015
4.5.2015 Arbetslöshetssituationen april 2015
2.6.2015 Arbetslöshetssituationen maj 2015
2.7.2015 Arbetslöshetssituationen juni 2015
3.8.2015 Arbetslöshetssituationen juli 2015
2.9.2015 Arbetslöshetssituationen augusti 2015
2.10.2015 Arbetslöshetssituationen september 2015
2.11.2015 Arbetslöshetssituationen oktober 2015
2.12.2015 Arbetslöshetssituationen november 2015
7.1.2016 Arbetslöshetssituationen december 2015

 

2000

Publikationer

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000 (AR2002:1)