Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Beskrivning av statistiken

Arbetsmarknadsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller

Preliminär publiceringskalender 2015
7.1.2015 Arbetslöshetssituationen december 2014
2.2.2015 Arbetslöshetssituationen januari 2015
2.3.2015 Arbetslöshetssituationen februari 2015
2.4.2015 Arbetslöshetssituationen mars 2015
4.5.2015 Arbetslöshetssituationen april 2015
2.6.2015 Arbetslöshetssituationen maj 2015
2.7.2015 Arbetslöshetssituationen juni 2015
3.8.2015 Arbetslöshetssituationen juli 2015
2.9.2015 Arbetslöshetssituationen augusti 2015
2.10.2015 Arbetslöshetssituationen september 2015
2.11.2015 Arbetslöshetssituationen oktober 2015
2.12.2015 Arbetslöshetssituationen november 2015
7.1.2016 Arbetslöshetssituationen december 2015

 

2012

Nyheter

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära siffror

Publikationer

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2012 (AR2014:12)

Arbetslöshetssituationen december 2012 (AR2012:13)

Arbetslöshetssituationen november 2012 (AR2012:11)

Arbetslöshetssituationen oktober 2012 (AR2012:10)

Arbetslöshetssituationen september 2012 (AR2012:9)

Arbetslöshetssituationen augusti 2012 (AR2012:8)

Arbetslöshetssituationen juli 2012 (AR2012:7)

Arbetslöshetssituationen juni 2012 (AR2012:6)

Arbetslöshetssituationen maj 2012 (AR2012:5)

Arbetslöshetssituationen april 2012 (AR2012:4)

Arbetslöshetssituationen mars 2012 (AR2012:3)

Arbetslöshetssituationen februari 2012 (AR2012:2)

Arbetslöshetssituationen januari 2012 (AR2012:1)