Val

Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Beskrivning av statistiken

Valstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Förtroendevalda 2012

Valdeltagandet efter kön och kommun 2011

Kandidaterna i kommunalvalet 2011

Lagtingskandidaterna 2011

Publikationer

Valet till Europaparlamentet 2014 (VA2014:1)

Presidentval 2012 (VA2012:1)

Lagtings- och kommunalvalet 2011 (VAS2011:7)

Valdeltagandet 2011 (VAS2012:2)

Riksdagsvalet 2011 (VA2011:1)