Arbetsmarknadsbarometern 2017

Den årliga arbetsmarknadsbarometern offentliggörs tisdagen 20 juni och presenteras samtidigt i möteslokal Nyhamn, Självstyrelsegården kl. 10:00. Presentationen riktar sig i första hand till landskapets tjänstemän och beslutsfattare, men är öppen för allmänheten i mån av plats. Programmet börjar med att Jouko Kinnunen, forskningschef vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) berättar om vad som är på gång på ÅSUB. Därefter presenteras Arbetsmarknadsbarometern 2017 av utredare Richard Palmer. Programmet avrundas med en diskussion.  

Välkomna!

Arrangörer: ÅSUB, Arbetsmarknad och studier (AMS) och Ålands landskapsregering