Enkäten om den framtida kommunstrukturen

Vinnare dragen bland dem som besvarat enkätundersökningen

 

I början av november skickade ÅSUB ut en enkät till drygt 2 600 ålänningar i åldern 18-84 år. Frågorna handlade om den framtida kommunstrukturen på Åland. Alla som lämnade in en fullständigt besvarad enkät hade möjlighet att vinna 150 € skattefritt. Vi har nu dragit vinnaren som blev en kvinna bosatt i Vårdö.

Grattis!

Publicerat 28 december 2016