Ledig tjänst: ordinarie statistiker

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en oberoende institution med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva forsknings- och utredningsverksamhet.

ÅSUB lediganslår en ordinarie tjänst som

Statistiker

med anställning från och med 1 mars 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att självständigt utveckla och producera officiell statistik. Ansvarsområdena består för närvarande av bland annat utbildnings- och kulturstatistik samt allmän statistikproduktion.

Behörighetskrav är högre högskoleexamen med lämplig inriktning, god förmåga till samarbete och självständigt arbete samt god stilistisk förmåga. Forskarutbildning är meriterande. Vi värdesätter erfarenheter från motsvarande arbetsområden, goda kunskaper i MS Office samt relevanta statistik- och databasprogram. Vi värderar även språkkunskaper och kännedom om åländska samhällsförhållanden.

Tjänsten är placerad i A24 (3 167 – 4 011 euro/mån) med möjlighet till tillägg för lic- eller dr-examen.

Närmare information om tjänsten ger direktör Katarina Fellman (tel. +3581825492) eller statistikchef Kenth Häggblom (tel. +3581825497).

Välkommen med din ansökan som ska vara ÅSUB tillhanda senast den 7 februari 2018 kl. 16.00.

Ansökan sänder du till

asub@asub.ax eller

ÅSUB
Postbox 1187
AX-22111 Mariehamn