Våld i nära relationer 2017

Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer.

Rapporten hittar du här.