Vi uppmärksammar Världsstatistikdagen – genom att ge ut Statistisk Årsbok för Åland 2017!

Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället.

  • Drygt 25 500 har hembygdsrätt, varav nästan 1 600 bor utanför Åland. 205 personer beviljades hembygdsrätt 2016, 117 kvinnor och 88 män
  • Hushållens skulder var drygt 930 miljoner år 2016, varav 660 var bostadsskulder. Detta kan jämföras med de skattepliktiga inkomsterna 2015 som var drygt 830 miljoner.
  • Medelmånadshyran för bostäder var 10 euro per kvadratmeter 2016
  • Landskapet Ålands verksamhetskostnader 2016 var närmare 200 miljoner. Därtill kommer nästan 100 miljoner i olika överföringar bl.a. till kommuner och näringsliv.
  • Kökar, Brändö och Mariehamn har störst andel invånare födda utanför Åland, medan andelen av befolkningen som är född i andra åländska kommuner är högst i Jomala och Lemland
  • Över 60 procent av befolkningen bor i de områden som definieras som tätorter
  • Över en tredjedel av Ålands landyta finns i skärgårdskommunerna, ungefär en tredjedel i södra fasta Ålands kommuner och en knapp tredjedel i kommunerna på norra fasta Åland
  • Nederbördsmängden 2016 var något under den normala. Juli och september var ovanligt torra, medan nederbörden i augusti var betydligt över medelnivån.

Publikationen i pdf-format och beställningsformulär hittar du här.

Publicerad 20.10.2017