Nyhetsarkiv

19.01.2018 - Ledig tjänst: ordinarie statistiker

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en oberoende institution med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

23.11.2017 - Våld i nära relationer 2017

Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer.... Läs mer »

20.10.2017 - Vi uppmärksammar Världsstatistikdagen – genom att ge ut Statistisk Årsbok för Åland 2017!

Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället. Drygt... Läs mer »

31.08.2017 - Miljö och ekonomiseminarium på Alandica 15 september 2017

                               asub_venice.png   Välkomna till ett seminarium kring modellbaserad analys av miljö och ekonomi!... Läs mer »

29.06.2017 - Åland i siffror 2017

Åland i siffror 2017 har utkommit. Den innehåller tabeller och diagram om åländska förhållanden inom många områden. Publikationen ges ut på fem olika... Läs mer »

15.06.2017 - Arbetsmarknadsbarometern 2017

Den årliga arbetsmarknadsbarometern offentliggörs tisdagen 20 juni och presenteras samtidigt i möteslokal Nyhamn, Självstyrelsegården kl. 10:00.... Läs mer »

10.05.2017 - Byte av e-postsystem

Viktigt meddelande! De närmaste dagarna kommer vi att förnya vårt e-postsystem. Vi beklagar eventuella störningar i e-posttrafiken. Våra e-... Läs mer »

08.03.2017 - Internationella kvinnodagen 2017

Könsuppdelad statistik är ett viktigt redskap i jämställdhetsarbetet Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors... Läs mer »

03.03.2017 - Verksamhetsberättelse 2016

ÅSUBs verksamhetsberättelse och förteckning över publiceringar 2016 finns nu tillgängliga på vår hemsida. Verksamhetsberättelse 2016 Publicerat 2016

02.03.2017 - På tal om jämställdhet – Åland 2017

Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle Den åländska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor... Läs mer »

03.02.2017 - Välkommen till ÅSUBs nya hemsida!

Nu hittar du fakta om Åland i fickan! Hemsidan har förnyats för att bli lättare att använda för alla målgrupper. Sidan är nu mobilvänlig och passar... Läs mer »

28.12.2016 - Enkäten om den framtida kommunstrukturen

Vinnare dragen bland dem som besvarat enkätundersökningen   I början av november skickade ÅSUB ut en enkät till drygt 2 600 ålänningar i åldern 18-84... Läs mer »

21.12.2016 - Verksamhetsplan 2017

Hela verksamhetsplanen kan du läsa här.

01.11.2016 - Enkät om den framtida kommunindelningen

ÅSUB genomför en enkät om den framtida kommunindelningen I dagarna får var åttonde vuxen person på Åland en enkät om den framtida kommunstrukturen... Läs mer »

20.10.2016 - Världsstatistikdagen 20 oktober

År 2010 utsåg FN den 20 oktober till världsstatistikdagen. I år firas för första gången också den europeiska statistikdagen. Enligt Walter... Läs mer »

17.05.2016 - Vinnare utsedd

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland alla som svarat på vår enkätundersökning om busstrafiken i Mariehamn. Vinnaren är en man från Mariehamn. Vi tackar... Läs mer »

10.05.2016 - Vinnare utsedd

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland alla som svarat på vår enkätundersökning om tobak, alkohol, narkotika och spelande 2016. Vinnaren är en kvinna... Läs mer »

05.04.2016 - Bussenkäten våren 2016

ÅSUB har fått i uppdrag att undersöka vad mariehamnarna tycker om busstrafiken i Mariehamn idag och hur de skulle vilja att den förändras. ÅSUB... Läs mer »

02.02.2016 - Ny direktion

Landskapsregeringen har med stöd av 2 § LL om Ålands statistik- och utredningsbyrå utsett en direktion för ÅSUB för perioden 2016-2019. Ny ordförande... Läs mer »

08.01.2016 - Verksamhetsplan 2016

Hela verksamhetsplanen finns att läsa här

07.12.2015 - Vinnare utsedd!

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkät om högskolepraktik på Åland 1997-2014. Vi gratulerar vinnaren, en man bosatt i... Läs mer »

09.11.2015 - Medborgarundersökning Mariehamn 2015: Vinnare utsedd!

Vinnare dragen bland medborgardundersökningens respondenter   I slutet av september skickade ÅSUB ut en enkät till cirka 1 000 invånare i Mariehamn.... Läs mer »

09.11.2015 - Vinnare utsedd!

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkät om ålänningars miljömedvetenhet och -engagemang. Vi gratulerar vinnaren, som är en... Läs mer »

26.06.2015 - Ruralias enkät om ekoproduktion 2015

Information om ekologisk produktion efterlyses av ÅSUBs samarbetspartner Ruralia-institut Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet samlar in... Läs mer »

28.04.2015 - Ledig tjänst: Utredare

    Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

15.04.2015 - Ny forskningschef utsedd

Utredare Jouko Kinnunen har nu utsetts till forskningschef för ÅSUB efter Katarina Fellman som nyligen blev direktör för ÅSUB. Jouko Kinnunen axlar... Läs mer »

24.02.2015 - Ledig tjänst: Forskningschef

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har till uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva samhällsvetenskaplig... Läs mer »

13.02.2015 - Ny direktör för ÅSUB utsedd

Forskningschef Katarina Fellman har utsetts till ny direktör för ÅSUB efter Bjarne Lindström som lämnat tjänsten för nya utmaningar. Katarina Fellman... Läs mer »

12.01.2015 - Ledig tjänst: föräldravikariat som Statistiker

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

03.12.2014 - Ledig tjänst: direktör

Vår direktör lämnar oss för nya arbetsuppgifter utanför Åland.   Ålands landskapsregering lediganslår därför nu tjänsten som... Läs mer »

14.10.2014 - Ledigt jobb

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

17.09.2014 - Pressmeddelande

ÅSUBs direktör slutar och går till ny tjänst utanför Åland Bjarne Lindström slutar som ÅSUBs chef i början av nästa år. Orsaken är att han... Läs mer »

29.08.2014 - Enkätutskick: Att leva på Åland som inflyttad

Din erfarenhet som inflyttad är viktig ÅSUB har fått i uppdrag att göra en undersökning om inflyttades erfarenheter av att leva på Åland.... Läs mer »

19.08.2014 - Ledig tjänst: Utredare

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

14.04.2014 - Vinnare

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkät om ålänningarnas kultur- och fritidsvanor. Vi gratulerar vinnaren, som är en man från... Läs mer »

24.02.2014 - Ordinarie tjänst som statistiker

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt bedriva... Läs mer »

28.01.2014 - Ledigt jobb: ÅSUB söker biträdande utredare

  Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet vars uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt att... Läs mer »

20.11.2013 - Vinnare av 150 € utsedd

Vinnare av 150 € utsedd ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkät om turismens ekonomiska betydelse för den åländska ekonomin. Vi... Läs mer »

04.09.2013 - Statistikcentralen söker intervjuare

15.02.2013 - Utebliven arbetslöshetsstatistik

Uteblivet statistikmeddelande "Arbetslöshetssituationen januari 2013" Eftersom Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), på grund av... Läs mer »

26.11.2012 - Fakta och kunskap i samhällets tjänst

Fakta och kunskap i samhällets tjänst Fredagen den 23 november ordnade ÅSUB en inspirationseftermiddag med aktuella teman i Lagtingets auditorium.... Läs mer »

12.11.2012 - ÅSUBs presentation vid Jubileumsseminarium 9 november 2012

Livskvalitet på Åland. Några glimtar och siffror ÅSUB deltog fredagen den 9 npvember i självstyrelsens Jubileumsseminarium "Pigg 90-åring blickar... Läs mer »

10.09.2012 - Publiceringsplan 2012

Här.

29.05.2012 - Slutrapport från arbetsgruppen för planering av samhällsservicereformen

Landskapsregeringen tillsatte i januari 2012 en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram alternativa och logiska organisationsmodeller för att producera... Läs mer »

16.05.2012 - Enkätförfrågan

Vinnare av 150 € utsedd   ÅSUB har nu dragit vinnaren bland de föreningar som svarat på vår enkätförfrågan om frivilligarbetets samhällsekonomiska... Läs mer »

27.09.2011 - Presskonferens

Inbjudan till presskonferens ÅSUB presenterar tillsammans med landskapsregeringen resultaten från undersökning om ålänningars alkohol- och... Läs mer »

19.05.2011 - Vinnare av 150 € utsedd

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkätundersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor. Vinnaren är en... Läs mer »

04.02.2011 - Seminarieinbjudan 14 februari

Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer, konkurrenskraft och tillväxt Måndagen den 14 februari kl. 13.00-16.00Alandica kultur och kongress... Läs mer »

10.11.2010 - Vision och målsättningar

Nya målsättningar för ÅSUB Landskapsregeringen har (10.11 2010) antagit nya övergripande mål för ÅSUB. Förslaget till de nya verksamhetsmålen har... Läs mer »

25.10.2010 - Vinnare

Vinnare dragen  Vi har nu dragit vinnaren i utlottningen av en middag för två bland dem som besvarat vår enkät om den kommunala servicen och... Läs mer »

19.10.2010 - Världsstatistikdagen 20.10.2010

ÅSUB uppmärksammar världsstatistikdagen och går ut på Facebook FN har utsett den 20 oktober 2010 till den första världsstatistikdagen. Syftet är att... Läs mer »

05.08.2010 - Konferensinbjudan 24-25 augusti 2010

ÅSUB deltar som arrangör i en konferens om kunskapsutvecklingens betydelse för regional utveckling och tillväxt. I dagens globaliserade värld ger en... Läs mer »

11.01.2010 - Information om vissa neddragningar och ändringar i ÅSUBs verksamhet under 2010

Information om vissa neddragningar och ändringar i ÅSUBs verksamhet under 2010 I den av Lagtinget antagna budgeten för 2010 sjunker ÅSUBs anslag... Läs mer »

30.03.2009 - Påminnelse angående seminariet om kunskapsekonomin den 2 april kl 13

Alandica kultur- och kongressTorsdagen den 2 april kl. 13.00-14.30 Trots många initiativ för att stöda och stimulera innovationer så ligger de... Läs mer »

26.03.2009 - Verksamhetsberättelse 2008

ÅSUBs verksamhetsberättelse för 2008 har nu utkommit. Hela berättelsen kan du läsa här.

10.03.2009 - Inbjudan till seminarium om kunskapsekonomin 2.4

Trots många initiativ för att stöda och stimulera innovationer så ligger de nordiska länderna efter de målsättningar som ställts upp inom ramen för... Läs mer »

08.01.2009 - Verksamhetsprogram för ÅSUB 2009 - 2011

Nytt treårsprogram för ÅSUB Vid sitt senaste möte antog ÅSUBs direktion ett nytt verksamhetsprogram. Programmet omfattar treårsperioden 2009 - 2011.... Läs mer »

08.12.2008 - Ny vinnare av 100 euro!

18.11.2008 - Vinnare av 100 euro!

Nu har ÅSUB dragit en vinnare bland dem som svarat på enkäten om ålänningarnas kultur- och fritidsvanor. Vi har personligen meddelat vinnaren, en 43-... Läs mer »

27.10.2008 - Av ÅSUB framtaget regionalpolitiskt program till Nordiska rådets Helsingforssession

Vid Nordiska Rådets höstsession i Helsingfors behandlas ett förslag från Ministerrådet till nytt regionalpolitiskt samarbetsprogram för de nordiska... Läs mer »

19.05.2008 - Direktören för Grönlands Statistik besöker ÅSUB

I dag anländer chefen för Grönlands nationella statistikbyrå - Grönlands Statistik/Statistics Greenland - till Åland för att fram till onsdag... Läs mer »

14.01.2008 - Ny statistikertjänst

K U N G Ö R E L S E Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) lediganslår en ordinarie heltidstjänst som Statistiker med tillträde från och med... Läs mer »

20.12.2007 - Julhälsning från ÅSUB

Stjärntecknet Fiskarna tjänar mest, Lejonet minst. Hela meddelandet kan du läsa här.

15.11.2007 - Lottning avgjord

I samband med ÅSUBs undersökning om företagandet på Åland utlottades ett presentkort på en middag för två på en av stadens restauranger bland de... Läs mer »

08.11.2007 - Problem med e-posten

Nu har ÅSUB flyttat till nya lokaler på Ålandsvägen 26, andra våningen. Under den vecka som flyttningen har pågått har vår e-post inte fungerat... Läs mer »

26.10.2007 - ÅSUB flyttar!

ÅSUB flyttar till nya lokaler på Ålandsvägen 26 och håller därför stängt tisdagen den 30 oktober till torsdagen den 1 november. Vid brådskande... Läs mer »

17.10.2007 - ÅSUB undersöker företagandet på Åland

I dagarna får drygt 200 företagare på Åland ett formulär med posten. Förfrågan till företagarna är en viktig del i en undersökning om företagandet på... Läs mer »

08.10.2007 - Nordiska ministerrådet beställer samarbetsprogram från ÅSUB

ÅSUB skall under vintern ta fram ett nytt nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram. Uppdragsgivaren är Nordiska Ministerrådet (NMR) i Köpenhamn.... Läs mer »

26.09.2007 - Fortfarande bugg i systemet

Vi har fortfarande en bugg i systemet "Familjer och hushåll från 2001" är ingen nyhet längre det är däremot rapporten om Färöarna. Vi hoppas att vi... Läs mer »

24.09.2007 - Bugg i systemet

På grund av ett tekniskt fel i samband med publiceringen av hösten konjunkturrapport har ett gammalt pressmeddelande om kommunernas skattesatser 2007... Läs mer »

21.03.2007 - Undersökning om upplevd diskriminering på Åland

I år är det Europeiska året för lika möjligheter för alla, vars mål är att uppmärksamma allmänheten på fördelarna med ett rättvist, solidariskt och... Läs mer »

14.03.2007 - ÅSUBs hemsida ännu bättre!

Utvecklingsarbetet med att göra Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUBs) hemsida ännu bättre framskrider. Nu har vi tagit fram en egen... Läs mer »

13.12.2006 - Världsbanken och Norges Forskningsråd efterfrågar ÅSUBs forskarkompetens!

Två av ÅSUBs forskare har i dagarna engagerats av Världsbanken samt av Norges Forskningsråd. I det förstnämnda fallet skall ÅSUBs ekonom-statistiker... Läs mer »

02.10.2006 - Pristagaren i ÅSUBs stora partisympatiundersökning utsedd!

Karola Sjöström från Äppelö i Hammarland blev den lyckliga vinnaren av de 100 euro som lottades ut bland de som lämnat in sina svar på ÅSUBs... Läs mer »

25.09.2006 - Ny hemsida - nya möjligheter

Hur viktig är turismen för Åland? I vilka kommuner ökar folkmängden? Vilka problem och möjligheter finns det med en förändrad kommunstruktur? Hur har... Läs mer »

05.09.2006 - Prisbelönad och internationellt efterfrågad forskning vid ÅSUB

Miljonprojekt till ÅSUBI augusti kontrakterades ÅSUB av Nordiska Ministerrådet (NMR) i Köpenhamn för ett större forskningsprojekt med fokus på... Läs mer »

01.12.2005 - Uppdrag från Norges Forskningsråd

Norges nationella forskningsråd har ingått en överenskommelse med ÅSUB om att direktör Bjarne Lindström skall ingå i den internationella forskargrupp... Läs mer »

28.11.2005 - ÅSUB-anställd Jouko Kinnunen disputerar

Ekon.mag. Jouko Kinnunens doktorsavhandling i nationalekonomi "Migration, Imperfect Competition and Structural Adjustment - Essays on the Economy of... Läs mer »

17.06.2005 - Maynard Karlsson vann ÅSUBs utlottning!

Vi gratulerar Maynard Karlsson som vann 200 Euro i vår utlottning bland deltagarna som svarat på vår enkät om utbildningsbehovet på Åland.Vi vill... Läs mer »

08.06.2005 - ÅSUB deltar i internationell forskning om det ekonomiska självstyret på Åland, Färöarna och Grönland

ÅSUB har i dagarna undertecknat ett kontrakt med Nordregion (Nordic Center for Spatial Research) i Stockholm om att genomföra en jämförande studie av... Läs mer »

09.11.2004 - Välmeriterade forskare knyts till ÅSUBs verksamhet

Vid sitt senaste möte beslöt direktionen för Ålands statistik- och utredningsbyrå att från och med den 1 januari nästa år knyta ekon dr Agneta... Läs mer »

03.06.2004 - Pressmeddelande

ÅSUBs direktör tjänstledig för utvärdering av svensk tillväxtpolitik ÅSUBs direktör Bjarne Lindström har fått i uppdrag av Institutet för... Läs mer »

28.11.2003 - Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken

ÅSUBs chef ansvarar för framtagning av Vitbok om den framtida nordiska innovations- och forskningspolitiken Direktör Bjarne Lindström har av... Läs mer »

19.06.2002 - Ny postadress

Ålands statistik- och utredningsbyrås nya postadress är Pb 1187 AX - 22 111 MARIEHAMN

13.03.2002 - FÖRNYAD HEMSIDA

ÅSUB har förnyat sin hemsida på Internet. Den förnyade hemsidan, som blev operativ den 13 mars, innehåller avsevärt mycket mera information än den... Läs mer »

20.12.2001 - Julstatistikmeddelande nr 1/2001

Finns det några snälla Karlssöner på Åland? Troligen. Åtminstone finns det totalt 1 274 personer som heter Karlsson på Åland enligt ÅSUB:s färska... Läs mer »

12.12.2001 - Vinnare utsedd i vår enkätundersökning om den statliga verksamheten på Åland

ÅSUB har nu dragit vinnaren bland dem som svarat på vår enkätundersökning om den statliga verksamheten på Åland. Vinnaren är en kvinna från... Läs mer »

Fråga ÅSUB

Ålands statistik- och utredningsbyrå
Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn
Postadress: Pb 1187 AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 18 25490