Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Löner inom den privata sektorn 2016
  Den ordinarie medelmånadslönen 3 285 euro inom de landbaserade näringarna

  Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 285 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, 3 410 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 481 euro och för kvinnorna 2 926 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 3 624 euro och för kvinnorna 3 018 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2016 i genomsnitt 84 procent av männens, medan deras totala månadsinkomst motsvarade ca 83 procent av männens. Lönerelationerna var år 2014 något jämnare än 2016, relationerna var då 85 procent för ordinarie månadsinkomst och 84 procent för den totala månadsinkomsten.

  Läs mer >

 • Nordisk statistik 2017

  Är du intresserad av hur Åland står sig i nordiska sammanhang?

  Den lilla fickstatistiken ”Nordisk statistik 2017” ger en del svar. Uppgifterna i publikationen är ett axplock ur den nordiska statistikbanken som du finner på www.norden.org/fakta. Där finns fler svar.

  Läs mer...

 • Vi uppmärksammar Världsstatistikdagen – genom att ge ut Statistisk Årsbok för Åland 2017!

  Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället.

  Läs mer...

 • Liten ökning av gästnätterna

  Under året har hotellen haft drygt 135 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt sex procent medan de svenska övernattningarna har ökat drygt två procent medan övernattande gäster från andra länder har minskat med sex procent.

  Läs mer

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter