Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Invånarna vill ha förändring i dagens kommunstruktur, utmaningen att hitta alternativ kvarstår

  Förslagen med fyra respektive sju kommuner får högre betyg än förslagen med en kommun och även högre än alternativet med den nuvarande indelningen med 16 kommuner. 

  Hos dem som förespråkar sammanslagningar är motiven i första hand ekonomiska hållbarhetsargument och betoning av personalens kompetens, medan argument om trivsel, sammanhållning, närhet i de grundläggande servicefunktionerna och närdemokrati dominerar hos dem som ger nya indelningsmodeller lågt betyg.

  Läs mer >

 • Nästan alla kommuner investerade under 2015, men i minskad omfattning

  Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2015 blev nästan tio miljoner lägre jämfört med 2014 och slutade på 17,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från 25 miljoner 2014 till sju miljoner euro år 2015. Alla kommuner förutom Sottunga gör investeringar, men i mindre omfattning än för 2014. De samlade investeringsutgifterna slutar på 13,7 miljoner mot 23,5 miljoner euro för 2014.

  Läs mer >

 • Omsättningstillväxten i det privata näringslivet inledningsvis positiv, men avtagande under året. Viss ljusning på arbetsmarknaden.

  Ett stigande men fortfarande förhållandevis lågt råoljepris är gynnsamt för den åländska ekonomin och hushållen. Viss ljusning kan ses på arbetsmarknaden då arbetslösheten minskade och antalet lediga platser ökade (om än svagt) för andra året i rad. Andelen långtidsarbetslösa fortsatte emellertid att öka för femte året i rad. Tillväxten av lönesumman och omsättningen i det privata näringslivet avtog under året, efter att bägge inlett året positivt.

  Läs mer >

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter