alder2017dia4.png

Kvinnomajoritet i Mariehamn, manlig på landsbygden och i skärgården