alder2019dia4.png

Förändring av befolkningsandel efter ålder 2014-2019, Åland, Finland och Sverige