bef_c.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet