byar2018dia4.png

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2000-2018