diagram2.png

Risken för arbetslöshet är mycket låg för de personer som var sysselsatta året innan