flyttning2019dia6.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.