kommunal_barnomsorg.png

15 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Nästan 58 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3