kommunal_barnomsorg.png

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %