lantbruksprodukter19dia5.png

Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995-2018