omsattning_och_resultat_2001-2017.png

Bilden visar omsättningens och resultatets sammanlagda utveckling 2001-2017