rorelseintakter_fordelat_pa_rorelsekostnader_och_resultat_2016.png

Rörelseintäkter fördelat på rörelsekostnader och rörelseresultat år 2016