rorelsekostnader_och_rorelseresultat_2017.png

Bilden visar rörelseintäkternas fördelning till rörelsekostnader och rörelseresultat år 2017. Material och tjänster står för 46% av intäkterna.