rorelsen2018slutligdia9.png

Födelsetal efter region och land 2018