sprak2018dia6.png

Utländska medborgare efter medborgarskap 2000-2018