webbdiagram.png

Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch