Publicerad 2.4.2020 13:25 | Uppdaterad 8.6.2022 12:00

Information med anledning av coronaviruset

Önskar du hjälp att hitta information om arbetsmarknad, företagens bärkraft eller om ekonomin över lag?

ÅSUBs personal hjälper dig att hitta information och statistik på telefon (0)18 25490 eller per e-post: info@asub.ax. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten ”Fråga ÅSUB”, https://www.asub.ax/sv (skrolla ner på sidan).

ÅSUBs verksamhet löper på även under det undantagstillstånd som råder. Målet är att säkerställa produktionen av den statistik och de analyser som är viktigast ur samhällets synvinkel. ÅSUB har i verksamheten prioriterat de omedelbara behoven av kunskapsunderlag om de ekonomiska effekterna av covid-19-relaterade händelser för beslutsfattare inom landskapsförvaltningen, för lagtinget och för näringslivet.

Utöver den normala produktionen tar vi fram nya preliminära uppgifter som grundar sig på snabbare tillgängliga material även om uppgifterna är osäkra i dagsläget.

Har du fått en förfrågan om uppgifter eller ett formulär från ÅSUB?

I tider som dessa är kanske en undersökning från ÅSUB inte det första man har i tankarna och prioriterar. När samhället ställs inför betydande utmaningar har dock information från ditt företag eller din organisation ett större värde än någonsin för beslutsfattarna.

På grund av effekterna av covid-19 står världen nu inför ett mycket tufft ekonomiskt läge. Läget beskrivs som en annalkande djup recession. I det här läget kommer landskapsregeringen, lagtinget och kommunerna att fatta beslut som direkt påverkar din egen och din organisations vardag. Besluten kan komma att få stora konsekvenser för de offentliga finanserna.

Vi har stor förståelse för att covid-19 och alla åtgärder kring krisen har en påtaglig inverkan på er verksamhet på flera olika sätt. Vi är därför tacksamma för din information och dina uppgifter! Om du har frågor kring uppgiftslämnande eller annat som berör oss, tveka inte att ta kontakt så hjälper vi dig gärna.

Vänliga hälsningar ÅSUB,

Katarina Fellman, direktör (tel. 0457 343 1080)

ÅSUB:s kontaktuppgifter: info@asub.ax, telefon (0)18 25490 (växeln)