Konsumentprisindex

Konsumentprisindex visar förändringen av priserna för olika grupper av varor och tjänster på månads- och årsbasis. Statistiken är framtagen i samarbete med Statistikcentralen i Finland, som även bidrar med dataunderlag och expertis i beräkningen av indexet. Uppgifterna i statistiken grundar sig på en omfattande månatlig urvalsbaserad prisinsamling på Åland genomförd av Statistikcentralen, kompletterad med vissa riksomfattande samt årligen insamlade prisuppgifter. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta.

Två exempel på hur konsumentprisindex används:

1. Förändringen av totalindex (2015=100) från januari 2019 till januari 2020. Totalindex januari 2019 = 103,8 och totalindex januari 2020 = 104,1. Förändringen blir:
(104,1 - 103,8) / 103,8 x 100 = ca 0,3 procent.

2. 500 mk i 1988 års penningvärde omräknat till motsvarande värde i euro 2019. Konsumentprisindex (1985=100), totalindex för år 1988 var 111,8 och totalindex för år 2019 var 200,8. Penningvärdet blir:
((200,8 / 111,8) x 500 mk) / 5,94573 = ca 151,04 euro

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Konsumentprisindex

Tabeller
Tabeller - Konsumentprisindex

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

 

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Spridningen av coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta har till vissa delar påverkat Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna och publicera tillförlitliga mått på inflationen. För mer information angående coronavirusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling och beräkning, se länk nedan:

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden