Sjöfart

Sjöfartsstatistiken omfattar två delar. För det första ordinarie statistik med uppgifter om handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden till sjöss. De flesta av dessa uppgifter uppdateras årsvis. För det andra tillhandahåller vi konjunkturindikatorer för sjöfarten som uppdateras kvartals- eller månadsvis.

Tabeller och databaser
Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden
Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden