Utbildning

< Tillbaka

Här hittar du statistik om det åländska utbildningssystemet. All statistik ges ut årligen förutom statstiken om lärarkåren på Åland som ges ut vart tredje år. Ta del av statistiken genom databaser och exceltabeller eller välj någon av våra publiceringar längst ner på denna sida.

Grundskolan

Statistiken beskriver eleverna i de åländska grundskolorna, deras språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun.

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Statistiken omfattar sökande, studerande och avlagda examina vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland.

Lärare

Statistiken ger en bild av all personal som deltar i undervisningen i grundskolan, på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland samt en del av personalen inom den övriga utbildningen, vilken här omfattar Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Utbildning som inte leder till examen

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen omfattar Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium.

Studerande utanför Åland

Statistiken omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Här presenteras bland annat uppgifter om studieland, skola, utbildningsområde och utbildningsnivå.

 

Beskrivning av statistiken

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden