Utvärderingar

Under den här rubriken publiceras främst utvärderingar av olika politikinsatser och EU-program, men även utvärderingar av privata verksamheter med samhällsstöd. Utvärderingarna kan utgöra förhandsbedömningar, värdering av pågående verksamheter och initiativ eller efterhandsutvärderingar av genomförda program och insatser.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden