Utvärderingar

Under den här rubriken publiceras främst utvärderingar av olika politikinsatser och EU-program, men även utvärderingar av privata verksamheter med samhällsstöd. Utvärderingarna kan utgöra förhandsbedömningar, värdering av pågående verksamheter och initiativ eller efterhandsutvärderingar av genomförda program och insatser.

Ämnesområden