Åland i siffror 2022

Årets upplaga av fickstatistiken Åland i siffror har nu utkommit. Publikationen innehåller fakta om Åland inom områden som befolkning, miljö, jordbruk, arbetsmarknad, socialväsende och utbildning med mera. Ett axplock ur innehållet:
•    Det kom 570 mm regn 2021 och mest regnade det i oktober (101 mm) 
•    Av Ålands egen elproduktion på 63 GWh 2021 kom 56 GWh från vindkraft och 3 GWh från solkraft
•    Folkmängden ökade med 17,7 procent från 2000 till 2021
•    Det såldes närmare 5 000 ton åländska äpplen 2021
•    Över en fjärdedel av personbilarna var avställda i slutet av 2021
•    Elva företag har över hundra anställda (2021)
•    Medelmånadslönen för heltidsanställda inom den privata sektorn var 3 685 euro år 2020
•    Bruttonationalprodukten steg med 6,9 procent från 2018 till 2019
•    Drygt 620 personer, varav 350 kvinnor och 270 män, fick sjukpension 2021
•    Ålands yrkesgymnasium hade 645 studerande på hösten 2021

Födda efter moderns ålder 1991–2021
Födda efter moderns ålder 1991–2021

Åland i siffror 2022 finns på tre språk; svenska, finska och engelska. Den kan beställas gratis från ÅSUB eller laddas ner i pdf-format på ÅSUBs webbplats.