Ledig ordinarie tjänst: Utredare

Publicerad 19/11/2021 - 10:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 09/12/2021 - 16:00

ÅSUB söker ordinarie utredare

Är du nyfiken, utvecklingsinriktad och intresserad av samhällsrelevanta arbetsuppgifter?

ÅSUB lediganslår en ordinarie tjänst som utredare med tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är ett oberoende institut med uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva samhällsvetenskaplig forsknings- och utredningsverksamhet. Vi bidrar med kunskap och fakta för framtidens beslutsfattande, debatt och forskning. Våra uppdragsgivare är främst Ålands landskapsregering, andra myndigheter och organisationer på Åland men även organisationer utanför Åland. Förtroende, opartiskhet, kvalitet, engagemang och arbetsglädje är ledord för oss och vi prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling. ÅSUB har för närvarande elva anställda och arbetsspråket är svenska.

Till arbetsuppgifterna hör självständigt utrednings-, analys- och forskningsarbete inom ett brett fält med tyngdpunkt på det samhällsekonomiska området. Utredaren ansvarar för utrednings/forskningsuppdrag från insamling av information och data via olika former av analys till skriftlig och muntlig rapportering.

Behörighetskrav för tjänsten är högre högskoleexamen med lämplig ämneskombination samt erfarenhet av forsknings- eller utredningsarbete. Forskarutbildning är meriterande.
Vi förväntar oss att du har intresse för undersökningar och forskning, att du har god förmåga till självständigt arbete, goda samarbetsegenskaper, objektivitet samt förtrogenhet med såväl kvantitativa som kvalitativa analysmetoder. Kännedom om relevanta analys-, statistik- och databasprogramvaror samt kunskap om åländska samhällsförhållanden är en fördel. Utredare vid ÅSUB bör ha lätt att uttrycka sig i skrift och i tal.

Lön enligt avtal, för närvarande 3 515,14 – 4 455,59 euro per månad inklusive allmänt tillägg med möjlighet till ytterligare tillägg för forskarexamen.

ÅSUB erbjuder subventionerad friskvård, flextid och kostnadsfri sjukvård på allmänläkarnivå.

Närmare information om tjänsten och ÅSUB som arbetsplats får du av direktör Katarina Fellman (tel. 358 18 25492) eller utredare Sanna Roos (tel. 358 18 25489).

Välkommen med din ansökan som ska vara ÅSUB tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021 kl. 16.00 (lokal tid). Ansökan sänder du till:

asub@asub.ax eller

ÅSUB
Postbox 1187
AX-22111 Mariehamn