Publicerad 7.11.2022 10:13 | Uppdaterad 7.11.2022 10:15

Vinnare utsedda bland de som svarat på höstens enkäter

ÅSUB har nu dragit tio vinnare av ett presentkort à 20 € bland alla som svarat på undersökningen Kollektivtrafiken på Åland.

Bland de som svarat på Tillitsstudien för Åland 2022 har en vinnare av 200 € dragits. Vinnare är en kvinna från Mariehamn.

Vi tackar alla som deltagit i undersökningarna!