Arbetsmarknad - Exceltabeller

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Arbetsmarknad

Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (aggregerat) 1960–2017
Tabell Excel Databas
Sysselsatta efter näringsgren (detaljerat) och kön 31.12.2017
Tabell Excel Databas
Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och region 1880–2017
Tabell Excel Databas
Arbetskraftstal, sysselsättningstal, arbetslöshetstal samt befolkning utanför arbetskraften år 2017, procent
Tabell Excel Databas
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2018, preliminära siffror
Tabell Excel Databas
Arbetslöshet efter kön 2001–2019, procent
Tabell Excel Databas
Befolkning i arbetsför ålder (18–64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016–2018
Tabell Excel Databas

 

Äldre Exceltabeller