Ekologisk hållbarhet 1: Elanskaffningen 1980–2019, Gigawattimmar (GWh)

Åland producerar i allt större grad el på egen hand (vindkraft och olja), men man är fortfarande i hög grad beroende av elimport (främst från Sverige, men även från Finland). Den egna produktionen från vindkraft har vuxit kraftigt det senaste decenniet, medan den egna produktionen från olja i stort sett har försvunnit. Den senaste åren har produktionen från vindkraft sjunkit något på grund av minskad kapacitet (nedmonterade vindkraftverk).

Fotnot: Bioenergi är el producerad i en biokraftvärmeanläggning.

Uppdaterad 27.1.2020