Ekologisk hållbarhet 11: Andel åkermark med ekologisk odling på Åland 1995–2019

På Åland stod år 2019 den ekologiskt odlade åkermarken preliminärt för ca 33,8 procent av den totala åkerarealen (28,0 procent år 2018).

Man kan notera att exempelvis i Sverige har regeringen ett uttalat mål att den certifierade ekologiska odlingen skulle vara minst 20 procent av landets jordbruksmark år 2010. År 2018 var andelen jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder ca 20 procent i Sverige enligt Jordbruksverket. Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har tidigare satt sin målsättning att 10 procent av åkerarealen skulle vara i ekologisk produktion år 2006. År 2019 låg andelen i Finland enligt Livsmedelsverket preliminärt på ca 13,9 procent (en ökning från år 2018 då andelen var 13,1 procent).

Med ekologisk odling menas dels åkermark som är i ekologisk produktion, och dels åkermark som är i övergång till eko-odling. Den totala åkerarealen på Åland är knappt 13 600 hektar (ha). Ytterligare ca 5 000 hektar (ha) används som betesmark och har inte medtagits i beräkningarna.

Uppdaterad 24.1.2020