Ekologisk hållbarhet 12: Uppkommet avfall på Åland 2004–2018, per capita (medelbefolkning)

Detta nyckeltal illustrerar mängden uppkommet avfall på Åland per capita (medelbefolkning) för åren 2004–2018. Mängden farligt avfall per capita var år 2018 knappt 81 kilo per person (medeltalet för åren 2004–2018 är ungefär 76,4 kilo per person).

Mängden icke-farligt avfall har varit markant högre under perioden 2012–2018, delvis beroende på högre täckningsgrad i statistiken. År 2018 ökade mängden icke-farligt avfall per person något, från ca 1 465 kilo år 2016 till ca 1 582 kilo år 2018. Under perioden 2012–2018 finns stora mängder av tunga material, exempelvis har mängderna animaliskt avfall och blandat matavfall ökat kraftigt jämfört med perioden 2004–2010. Denna ökning är framförallt en kombination av ökad täckningsgrad vid insamlingen samt ökad verksamhet hos företagen i urvalet.

Uppdaterad 29.10.2019