Ekologisk hållbarhet 14: Vindhastighet och -riktning 1983–2018

År 2018 var den genomsnittliga vindhastigheten ca 7,3 meter i sekunden, något lägre än år 2017 då medelvindhastigheten var 7,7 meter i sekunden. Den vanligaste vindriktningen var sydväst eller sydsydväst (ca 10 procent vardera av mätningarna). Det kan tilläggas att den vanligaste vinden på Åland tenderar vara sydväst, de senaste 20 åren har sydväst varit den förhärskande vinden i 18 fall. Under år 2018 utfördes 52 375 st mätningar av vinden.

Mätningarna har utförts i Lemland, Nyhamn. Källa: Statistisk årsbok, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 16.1.2019