Ekologisk hållbarhet 14: Vindhastighet och -riktning 1983–2019

År 2019 var den genomsnittliga vindhastigheten ca 7,6 meter i sekunden, något högre än år 2018 då medelvindhastigheten var 7,3 meter i sekunden. Den vanligaste vindriktningen var sydväst eller sydsydväst (ca 10 procent vardera av mätningarna). Det kan tilläggas att den vanligaste vinden på Åland tenderar vara sydväst, de senaste 20 åren har sydväst varit den förhärskande vinden i 18 fall. Under år 2019 utfördes 52 166 st mätningar av vinden.

Mätningarna har utförts i Lemland, Nyhamn. Källa: Statistisk årsbok, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 21.1.2020