Ekologisk hållbarhet 2: Produktion av el med vindkraft 1994–2019 (GWh)

Elproduktionen på Åland med hjälp av vindkraft har utvecklats mycket sedan år 1994. Under år 2007 färdigställdes de sex vindkraftverken vid Båtskär och den effekten kan ses i den markanta ökningen år 2008. Idag finns det 19 vindkraftverk på Åland som beräknas kunna producera ca 21 procent av hela Ålands årliga elförbrukning. År 2011 var en toppnotering och 65,1 GWh producerades i de åländska vindkraftverken (22,9 procent av Ålands sammanlagda elförbrukning). Andelen var högst år 2008 då vindkraftverken stod för 23,4 procent av elbehovet. År 2015 närmade sig produktionen toppnoteringen från 2011, 64,6 GWh producerades (andelen 22,5 procent), men åren 2016-2019 har både produktionen (ca 58 GWh år 2019) och andelen (ca 18,6 procent år 2019) minskat något. Minskningen beror delvis på minskat antal vindkraftverk på grund av ålder och stödsystem. Som det ser ut finns det risk för att ytterligare fem vindkraftverk att monteras ned inom snart framtid.

Vindkraftverken finns idag i Föglö (1), Vårdö (1), Kökar (1), Sottunga (1), Lumparland (2), Finström (3) samt Lemland (10). De flesta av vindkraftverken har fått namn efter forna segelfartyg som betytt mycket för Åland. Det åländska stödsystemet för vindkraft gällde tidigare vindkraftverk som inte var helt avskrivna, eller äldre än 20 år. I slutet av år 2018 var inte mindre än nio av vindkraftverken 20 år eller äldre, och deras framtid på Åland är osäker.

Ett nytt lagförslag om vindkraftsstöd godkändes av lagtinget den 29 maj 2019. Detta har bland annat lett till att det planeras tio nya vindkraftverk i Eckerö, när dessa är i bruk (preliminärt år 2021) skulle Ålands självförsörjningsgrad på el höjas från dagens ca 18-20 procent till 65-70 procent.

Uppdaterad 26.5.2020