Ekologisk hållbarhet 3: Försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1980–2019

Nedan visas utvecklingen av de vanligaste oljeprodukterna på Åland. Mängden bensin har hållits relativt konstant de senaste 30 åren. Mängden diesel har nästan tredubblats sedan mitten av 1980-talet, medan mängden lätt eldningsolja (s.k. villaolja) på senare år minskat. Lätt eldningsolja står för majoriteten av de på Åland sålda oljeprodukterna, minskningen på 2010-talet kan troligen förklaras med att många egnahemshus gått över till alternativa uppvärmningsmetoder.

*) Uppgifterna för 2008 samt 2012 är på grund av problem med grundmaterialet ett medeltal av uppgifterna för åren innan samt efter.

Uppdaterad 11.6.2020