Ekologisk hållbarhet 6: Slemmerns islossning 1958–2020

Infografiken nedan illustrerar vårens ankomst till Åland, det vill säga islossningen på Slemmern i Mariehamn. År 2020 var vintern så mild att bristen på is resulterade i utebliven islossningstävling, detta var den femte gången detta skedde (tre gånger sedan 2008). År 2019 skedde islossningen kl. 18:15 på kvällen den 25 mars, år 2018 skedde islossningen den 20 april kl. 08:00 (på natten). Av diagrammet i Excel-filen nedan kan även utläsas att trendlinjen indikerar på en allt tidigare ankomst för våren.

I Mariehamn anses vintern vara över när Slemmern, fjärden öster om staden, är isfri. Lions Club på Åland har sedan 1958 ordnat tippning vad gäller islossningen på Slemmern. Åren 1961, 1973, 2008, 2015 samt 2018 ordnades ingen tävling på grund av brist på is, i tidsserierna har datum för dessa år satts till 1 februari för att erhålla en obruten tidsserie. Inte heller 1990 ordnades någon tävling av Lions, det året inträffade islossningen dock den 20 februari.

Uppdaterad 31.3.2020