Ekologisk hållbarhet 7: Medeltemperatur per månad (1961–2019)

Även för medeltemperaturen på Åland kan man se en svag trend mot ett varmare klimat. Det bör dock betonas att en kort tidsserie som diagrammet i Excel-filen (1961–2019) inte lämpar sig för att dra några långtgående slutsatser om klimatförändringar. Åren 1985–1987 inföll tre raka kalla vintrar, medan de senaste tre decennierna har vintrarna varit desto mildare.

Observera att medeltemperaturen i juli 2018 (19,5 grader) var högre än vad som tidigare registrerats sedan januari 1961. Det kan även konstateras att sommaren 2018 (juni, juli och augusti månad) var den varmaste (16,9 grader i medeltal) sedan sommaren 2002 (17,5 grader i medeltal). Nederbördsmängden under sommaren 2018 var endast 46 procent av det normala (79,7 millimeter under perioden).

Medeltemperaturen var i oktober 2019 ca 6,7 grader (ca 0,3 grader kallare än normalt), samtidigt kom 119 procent av den normala nederbörden i oktober (79,8 millimeter). Hösten år 2019 var 0,8 grader varmare än normalt (medeltemperatur ca 7,8 grader), och det kom ca 168 procent av den normala nederbörden (322,5 mm under hösten i år). Medeltemperaturen för år 2018 var 7,1 grader (ca 1,1 grader varmare än normalt), endast 74 procent av den normala nederbörden föll (ca 441 mm).

För att sätta observationerna i relation kan man jämföra medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet (ett genomsnitt för åren 1981–2010). År 2010 var 1,2 grader kallare än normalt, men i övrigt har medeltemperaturen de senaste 25 åren i regel varit varmare än normalt. År 2015 var det varmaste året som uppmätts sedan år 1961 (i genomsnitt 7,9 grader, 1,8 grader varmare än normalt).

Värdena som uppdateras under året och presenteras i graferna i Excel-filen gäller Jomala och har räknats i ett rutnät i grid på 10x10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Värdena för innevarande år är preliminära och kan revideras, värdena för tidigare år är slutliga.

Källa: Meteorologiska institutet.

Uppdaterad ´2.12.2019