Ekologisk hållbarhet 7: Medeltemperatur per månad (1961–2020)

Även för medeltemperaturen på Åland kan man se en svag trend mot ett varmare klimat. Det bör dock betonas att en kort tidsserie som diagrammet i Excel-filen (1961–2020) inte lämpar sig för att dra några långtgående slutsatser om klimatförändringar. Åren 1985–1987 inföll tre raka kalla vintrar, medan de senaste tre decennierna har vintrarna varit desto mildare.

Observera att medeltemperaturen i juli 2018 (19,5 grader) var högre än vad som tidigare registrerats sedan januari 1961. Det kan även konstateras att sommaren 2018 (juni, juli och augusti månad) var den varmaste (16,9 grader i medeltal) sedan sommaren 2002 (17,5 grader i medeltal). Nederbördsmängden under sommaren 2018 var endast 46 procent av det normala (79,7 millimeter under perioden).

Medeltemperaturen i september 2020 var ca 13,7 grader (ca 2,1 grader varmare än normalt). Samtidigt kom endast 57 procent av den normala nederbörden i september (ca 32,3 millimeter). Sommaren år 2020 (juni-augusti) var 1,6 grader varmare än normalt (medeltemperatur ca 16,7 grader), och det kom ca 69 procent av den normala nederbörden (ca 115,8 mm under sommaren i år). Vintern 2020 var den varmaste vintern som uppmätts sedan 1961 (medeltemperatur 3,0 grader, ca 4,5 grader varmare än normalt). Medeltemperaturen för år 2019 var 7,5 grader (ca 1,5 grader varmare än normalt), ungefär 133 procent av den normala nederbörden föll (ca 793 mm). Uppgifterna för år 2020 har reviderats och gäller numera Mariehamn (tidigare år gällde mätningarna Jomala).

För att sätta observationerna i relation kan man jämföra medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet (ett genomsnitt för åren 1981–2010). År 2010 var 1,2 grader kallare än normalt, men i övrigt har medeltemperaturen de senaste 25 åren i regel varit varmare än normalt. År 2015 var det varmaste året som uppmätts sedan år 1961 (i genomsnitt 7,9 grader, 1,8 grader varmare än normalt).

Värdena som uppdateras under året och presenteras i graferna i Excel-filen gällde fram till och med år 2019 Jomala, men från och med år 2020 är utgångspunkten Mariehamn. Mätningarna har räknats i ett rutnät i grid på 10x10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Värdena för innevarande år är preliminära och kan revideras, värdena för tidigare år är slutliga. På grund av att uppgifterna beräknas i ett rutnät i grid är värdena i denna tidsserie inte helt jämförbara med uppgifterna som presenteras i Statistisk Årsbok, där uppgifterna baserar sig på en enda mätstation (sedan år 2007 i Jomalaby).

Källa: Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 14.10.2020