Ekologisk hållbarhet 8: Årlig nederbörd, mm (1977–2018)

År 2018 var nederbördsmängderna ca 440,8 mm, ca 26 procent mindre än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 595,1 mm per år (normalvärde 1981–2010). Beräknar man ett genomsnitt för åren 1977–2018 är den normala nederbörden liknande, ca 591,6 mm per år.

Före 1.10.1995 utfördes temperaturmätningarna vid Mariehamns flygplats, därefter i Jomala, Södersunda. Från och med 2007 utförs mätningarna i Jomala, Jomalaby. Under år 2010 var avdunstningen 381 mm. Källa: Statistisk årsbok, Ålands försöksstation, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 16.1.2019