Ekologisk hållbarhet 8: Årlig nederbörd, mm (1977–2019)

År 2019 var nederbördsmängderna ca 807,6 mm, ca 35,7 procent mer än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 595,1 mm per år (normalvärde 1981–2010). Beräknar man ett genomsnitt för åren 1977–2019 är den normala nederbörden lite högre, ca 606,1 mm per år.

Före 1.10.1995 utfördes temperaturmätningarna vid Mariehamns flygplats, därefter i Jomala, Södersunda. Från och med 2007 utförs mätningarna i Jomala, Jomalaby. Under år 2010 var avdunstningen 381 mm. Källa: Statistisk årsbok, Ålands försöksstation, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 30.1.2020