Ekologisk hållbarhet 9: I lag skyddade naturskyddsområden 1986–2018, hektar

De i lag skyddade naturskyddsområdena på Åland uppgick år 2018 till ca 2 786 hektar landareal och 32 953 hektar vattenareal. Uttryckt i procent av Ålands areal täcker naturskyddsområden ca 1,8 procent av landarealen och ca 2,8 procent av vattenarealen. Den kraftiga ökningen år 2009 beror främst på det nya naturreservatet Signilskär-Märket. Största delen av naturskyddsområdena är samhällsägda.

År 2018 fanns det dessutom tio i lag fredade naturminnen samt nio fågelskyddsområden.

De fredade naturminnena är: 1) Källskärskannan, Kökar, 2) Slånbestånd på Svinö, Mariehamn, 3) Hamnholmseken, Saltvik, 4) Säregen tall i Torp by, Eckerö, 5) Säregen björk i Möckelö, Jomala, 6) Popplar i Tjudö, Finström, 7) Askar i Prästgården, Jomala, 8) Stenåkern "Stenögat" i Åsgårda, Saltvik, 9) Ek och ett flyttblock i Kvarnbo, Saltvik samt 10) Allé i Nääs, Saltvik.

De nio fågelskyddsområdena är: 1) Holmgrundet och Långnäsgrundet, Eckerö, 2) Långviksgrundet, Eckerö, 3) Brännholmsgrundet, Finström, 4) Ekholmsgrundet, Finström, 5) Gadden, Brändö, 6) Hamnholmsgrunden, Brändö, 7) Träskholmsbådan, Brändö, 8) Gräsören, Kökar samt Råttgrundet, Mariehamn.

Uppdaterad 22.5.2019