Ekologisk hållbarhet 9: I lag skyddade naturskyddsområden 1986–2019, hektar

De i lag skyddade naturskyddsområdena på Åland uppgick år 2019 till ca 2 808 hektar landareal och 32 953 hektar vattenareal. Uttryckt i procent av Ålands areal täcker naturskyddsområden ca 1,8 procent av landarealen och ca 2,8 procent av vattenarealen. Den kraftiga ökningen år 2009 beror främst på det nya naturreservatet Signilskär-Märket. Största delen av naturskyddsområdena är samhällsägda.

År 2019 fanns det dessutom tio i lag fredade naturminnen samt nio fågelskyddsområden.

De fredade naturminnena är: 1) Källskärskannan, Kökar, 2) Slånbestånd på Svinö, Mariehamn, 3) Hamnholmseken, Saltvik, 4) Säregen tall i Torp by, Eckerö, 5) Säregen björk i Möckelö, Jomala, 6) Popplar i Tjudö, Finström, 7) Askar i Prästgården, Jomala, 8) Stenåkern "Stenögat" i Åsgårda, Saltvik, 9) Ek och ett flyttblock i Kvarnbo, Saltvik samt 10) Allé i Nääs, Saltvik.

De nio fågelskyddsområdena är: 1) Holmgrundet och Långnäsgrundet, Eckerö, 2) Långviksgrundet, Eckerö, 3) Brännholmsgrundet, Finström, 4) Ekholmsgrundet, Finström, 5) Gadden, Brändö, 6) Hamnholmsgrunden, Brändö, 7) Träskholmsbådan, Brändö, 8) Gräsören, Kökar samt 9) Råttgrundet, Mariehamn.

Uppdaterad 29.9.2020