Ekonomisk hållbarhet 1: BNP per capita (köpkraftskorrigerat) 1995–2016

Detta nyckeltal visar bruttonationalprodukten (BNP) per capita för Åland, Finland samt Sverige. Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har det senaste decenniet hållit sig på en högre nivå än både Sverige och Finland, även om skillnaden minskat sedan början av 2000-talet, de senaste åren tycks Sverige ha uppnått samma nivå som Åland.

Uppgiften är köpkraftskorrigerad, vilket innebär att prisskillnaderna länderna emellan beaktas. Köpkraftskorrigeringen av Ålands uppgifter är beräknade på basen av Finlands korrigering. Uppgifterna om Finlands och Sveriges BNP är hämtade från Eurostat.

Uppdaterad 31.12.2018