Ekonomisk hållbarhet 10: Inkomstskillnader (Gini-koefficient) år 1995–2017

I nedanstående nyckeltal illustreras inkomstskillnaderna i regionerna Mariehamn, landsbygden samt skärgården med hjälp av nyckeltalet Gini-koefficienten. De största inkomstskillnaderna finns normalt i Mariehamn där Gini-koefficienten år 2017 var 30,2. På landsbygden var Gini-koefficienten 24,0 och i skärgården 28,2. Ju högre värde desto större inkomstskillnader. Gini-koefficienten för hela Åland var ca 26,8 år 2017,  jämfört med Finland (27,7 år 2017) så är inkomstskillnader i Finland lägre än Mariehamn och Ålands skärgård, men högre än Ålands landsbygd. År 2017 sjönk inkomstskillnaderna med 0,7 procentenheter i Mariehamn och med 0,5 procentenheter på landsbygden, men i skärgården ökade skillnaderna med 0,2 procentenheter.

Definition Gini-koefficienten:
Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Diagrammet ovan beskriver inkomstskillnaderna (Gini-koefficienten) för disponibla penninginkomster.

Uppdaterad 10.10.2019